Διαγωνισμός
ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (MOYSA)
Ο.Μ.Μ.Θ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
  • 21 Μαρτίου 2015 έως 22 Μαρτίου 2015 | Σαβ|Κυρ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ Μ1)
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
25η Μαρτίου & Μαρία Κάλλας, 54646
 Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας
Τρίτη 12:00-14:00
Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλέφωνα: 2310895901 ή 2310895897
E-mail: moysa@tch.gr
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΜΜΘ
MEGARO YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA - "MOYSA"
 
Προκήρυξη Ακροάσεων
Για Νέους Μουσικούς Ορχήστρας
 
Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την ίδρυση της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων ΜΜΘ (MOYSA - Megaro Youth Symphony Orchestra), με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Για το σκοπό αυτό προσκαλεί νέους μουσικούς ορχήστρας, ηλικίας 8 έως 25 ετών να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις σχετικές ακροάσεις για την επιλογή των πρώτων μελών της Ορχήστρας.  
 
Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015, στην κεντρική αίθουσα δοκιμών (5ος Όροφος) του κτηρίου Μ1 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, μεταξύ των ωρών 12:00 και 20:00.
 
Κύριος σκοπός της Ορχήστρας είναι να φέρει σε επαφή τους πιο ταλαντούχους μουσικούς της Θεσσαλονίκης, των περιφερειακών δήμων αλλά και πιο απομακρυσμένων περιοχών κυρίως της Βόρειας Ελλάδας,  προκειμένου να συμπράξουν υπό τη διεύθυνση επιφανών διευθυντών ορχήστρας, να εκπαιδευτούν από σημαντικούς δασκάλους και να συμμετέχουν σε παράλληλες σχετικές δραστηριότητες εντός και εκτός ΜΜΘ.
 
Ανάμεσα στους σκοπούς της MOYSA συμπεριλαμβάνεται επίσης και η πρόθεση να υποστηριχθεί, αφενός, η εξέλιξη των μελών της μουσικά και πολιτισμικά και αφετέρου η μετέπειτα καλλιτεχνική τους πορείας, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και μέσω της παροχής πολύτιμων εμπειριών από χρήσιμες γνωριμίες με δασκάλους, μαέστρους και διεθνείς συνομήλικους μουσικούς.
 
Με βάση τα παραπάνω ο ΟΜΜΘ προκηρύσσει τον προαναφερόμενο διαγωνισμό:
 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
1.  Δικαίωμα   συμμετοχής  έχουν  μουσικοί ηλικίας 8 – 25 ετών, που  παίζουν  ένα  όργανο  συμφωνικής  ορχήστρας.
2.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ήδη γνώσεις μουσικής, ανάλογα με την ηλικία τους.
Ενδεικτικά:
* Ηλικίες 8 – 14 ετών, γνώσεις προκαταρκτικής έως μέσης σχολής.
* Ηλικίες 15 – 19 ετών, γνώσεις μέσης έως ανωτέρας σχολής.
* Ηλικίες 20 – 25 ετών, γνώσεις ανωτέρας σχολής, πτυχίο ή δίπλωμα. 
3.  Κατά τις ακροάσεις και κατά την μικρή συνέντευξη που θα τις ακολουθεί, εκτός από την άρτια εκτέλεση των επιβεβλημένων έργων και των έργων επιλογής τους, οι υποψήφιοι θα ερωτηθούν για τη σχέση τους με τη μουσική και για τη διάθεσή τους να εξελιχθούν καλλιτεχνικά αλλά και προσωπικά, συμμετέχοντας σε ένα μουσικό σχήμα με τα χαρακτηριστικά της MOYSA.
4. Η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής για την επιλογή των μελών της ορχήστρας είναι οριστική και αμετάκλητη.  Δεν επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Κριτικής Επιτροπής.
5.  Η διάρκεια της εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά για κανέναν υποψήφιο. Η αλλαγή της σειράς εμφάνισης, η αλλαγή της σειράς εξέτασης των δηλωθέντων έργων, το τμήμα των έργων που θα ζητηθεί κ.λπ. εναπόκειται στη κρίση της Κριτικής Επιτροπής, οι αποφάσεις της οποίας είναι οριστικές.
6. Ρεπερτόριο: οι υποψήφιοι ερμηνεύουν δύο επιβεβλημένα ορχηστρικά αποσπάσματα ανάλογα με το όργανο επιλογής τους, από τα παρακάτω Συμφωνικά έργα: Franz Shubert - Unfinished Symphony No.8, Johann Strauss - Radetsky March. Επίσης, οι υποψήφιοι θα ερμηνεύσουν ένα έργο επιλογής τους που να αναδεικνύει αφενός τεχνική ευχέρεια και αφετέρου ερμηνευτικές δυνατότητες - για παράδειγμα, το πρώτο μέρος κοντσέρτου, ή ένα δεξιοτεχνικό κομμάτι. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα επιβεβλημένα ορχηστρικά αποσπάσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tch.gr, τα οποία θα διατίθενται σε μορφή PDF από την Τετάρτη, 4 Μαρτίου. Τέλος, είναι πιθανό η επιτροπή να ζητήσει από τους υποψηφίους να αυτοσχεδιάσουν, ή να εκτελέσουν ένα μικρό μουσικό απόσπασμα που θα τους δοθεί επί τόπου, prima vista. Σε κάθε περίπτωση, μετά την μουσική ακρόαση θα ακολουθεί σύντομη συζήτηση. Η διάρκεια εξέτασης του κάθε υποψηφίου θα είναι κατά το μέγιστο 10 λεπτά και η επιτροπή μπορεί να ζητήσει να ακούσει οποιοδήποτε τμήμα  των προτεινόμενων από τον υποψήφιο έργων.
7. Οι υποψήφιοι εκτός Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να φροντίσουν, με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, την μετακίνησή τους στην Θεσσαλονίκη κατά την ημέρα των ακροάσεων.
  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Για τη συμμετοχή στην ακρόαση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στο moysa@tch.gr μέχρι και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015.
Κατά την άφιξη των υποψηφίων στον χώρο των ακροάσεων θα πρέπει να φέρουν μαζί τους:
  1. την αίτηση συμμετοχής πρωτότυπα υπογεγραμμένη
  2. αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης,
  3. υπεύθυνη δήλωση με την αποδοχή όλου του περιεχομένου της προκήρυξης και την αποδοχή μαγνητοσκόπησης των ακροάσεων (φόρμα υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.tch.gr),
  4. 3 αντίτυπα των έργων επιλογής, που πρόκειται να ερμηνεύσουν
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτω των 18 ετών, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογραφεί από τον/τους γονείς ή κηδεμόνα/κηδεμόνες του.
 
Τα παραπάνω έντυπα θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΘ  (www.tch.gr), από την Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015.
2. Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία κοινού. Η ψηφοφορία γίνεται μετά το πέρας των ακροάσεων, κεκλεισμένων των θυρών.
3. Η γραμματεία της Ορχήστρας θα επικοινωνήσει ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά με τους υποψηφίους, μεταξύ της 18ης και 20ης Μαρτίου, ώστε να τους γνωστοποιήσει την ημέρα και την ώρα ακρόασής τους. Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνεται από την είσοδο των καλλιτεχνών (παραλία), τριάντα λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα ακρόασης του κάθε υποψηφίου.
4. Μετά τη διεξαγωγή των ακροάσεων, η απόφαση της Επιτροπής για την επιλογή των τακτικών και επικουρικών μελών της MOYSA θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.tch.gr)
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 
1.  Οι δραστηριότητες της  MOYSA  εντάσσονται στο πλαίσιο συμμετοχής του ΟΜΜΘ σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα σχετικό με την  «Υιοθέτηση μίας Ορχήστρας» από την κοινωνία (creative Europe: T2020 – S.M.E.A.),  σε συνεργασία με την Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους επτά διεθνείς φορείς.
2. Η επιλογή και η κάλυψη των σχετικών αξιώσεων του πιανίστα που θα συνοδεύει τον υποψήφιο στις ακροάσεις, είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
3.  Οι υποψήφιοι παίζουν σε δικά τους όργανα (εκτός από το πιάνο που συνοδεύει και κάποια κρουστά που παρέχονται από τον ΟΜΜΘ, μετά από έγκαιρη συνεννόηση με τους σχετικούς υποψηφίους).
4. Για τα ξύλινα πνευστά, οι υποψήφιοι αν θέλουν μπορούν να ζητήσουν ακρόαση και στα συμπληρωματικά όργανα: φλάουτο-πίκολο, όμποε-αγγλικό κόρνο, κλαρινέτο-κλαρινέτο μι ύφεση, φαγκότο-κόντρα φαγκότο. Στην περίπτωση αυτή, όμως, παρακαλούνται να φροντίσουν ώστε να μην υπερβούν τον συνολικό διαθέσιμο χρόνο για την ακρόασή τους (10 λεπτά).
5. Οι υποψήφιοι για τα κρουστά, όσον αφορά στην εκτέλεση των επιβεβλημένων αποσπασμάτων, διαγωνίζονται στα παρακάτω όργανα, τα οποία θα βρίσκονται στον χώρο ακροάσεων:  Σετ 4 τυμπάνων1 Snare Drum1 ΞυλόφωνοΤο έργο επιλογής για τους υποψηφίους στα κρουστά, θα πρέπει να εκτελεστεί στο ξυλόφωνο
 
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ  ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
  • ΣΥΝΑΥΛΙΑ : 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2015
  • ΠΡΟΒΕΣ :  14 - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2015
-  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ:  EUYO & MOYSA
-  ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ:  F. Schubert: Symph. No.8 - J. Strauss: Radetzky March - N. Skalkottas: 3 Greek Dances
Επιστροφή

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024