MOYSA - ΣΥΜΦΩΝΙΚΉ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΜΜΘ: ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ
Ο.Μ.Μ.Θ.
  • 17 Νοεμβρίου 2018 έως 18 Νοεμβρίου 2018 | Σαβ|Κυρ 11:00 - 22:00 (ΑΙΘΟΥΣΑ MOYSA M2)
Προκήρυξη Ακροάσεων
Για Νέους Μουσικούς Ορχήστρας
 
Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης προσκαλεί νέους μουσικούς ορχήστρας ηλικίας 8 έως 25 ετών να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις σχετικές ακροάσεις για την επιλογή νέων μελών στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων ΜΜΘ (MOYSA - Megaro Youth Symphony Orchestra).
 
Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018, στην αίθουσα δοκιμών της MOYSA (M2, επίπεδο -1) και ώρες 11:00 έως 22:00.
 
Κύριος σκοπός της Ορχήστρας είναι να φέρει σε επαφή τους πιο ταλαντούχους μουσικούς της Θεσσαλονίκης, των περιφερειακών δήμων αλλά και πιο απομακρυσμένων περιοχών κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να συνυπάρξουν σε μία πρότυπη μουσική κοινότητα, να εκπαιδευτούν περαιτέρω στην ορχηστρική τέχνη, να συμπράξουν με διεθνείς μουσικούς και σολίστ υπό τη διεύθυνση επιφανών διευθυντών ορχήστρας, να γνωρίσουν σημαντικούς δασκάλους και να συμμετέχουν σε σχετικές δραστηριότητες εντός και εκτός ΜΜΘ.
 
Ανάμεσα στους σκοπούς της MOYSA συμπεριλαμβάνεται επίσης η πρόθεση να υποστηριχθεί η εξέλιξη των μελών της σε ολοκληρωμένες καλλιτεχνικές προσωπικότητες και η μετέπειτα καλλιτεχνική τους πορεία, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της παροχής πολύτιμων εμπειριών.
 
Με βάση τα παραπάνω ο ΟΜΜΘ προκηρύσσει τον προαναφερόμενο διαγωνισμό.
 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
1.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μουσικοί ηλικίας 8 – 25 ετών που παίζουν ένα όργανο συμφωνικής ορχήστρας.
 
2.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ήδη γνώσεις μουσικής ανάλογες με την ηλικία τους.
 
3. Οι ακροάσεις στοχεύουν στη στελέχωση δύο ξεχωριστών σχημάτων τα οποία θα λειτουργούν αυτόνομα, αλλά και θα συμπράττουν, είτε ως σύνολα είτε με την κατά περίπτωση αμφίδρομη μετακίνηση μελών.
Τα δύο σχήματα θα είναι:
α) μία νεανική ορχήστρα εγχόρδων, για υποψηφίους με επίπεδο μέχρι Γ’ μέση σχολή και
β) η συμφωνική ορχήστρα, για υποψηφίους με επίπεδο από Α’ ανωτέρα σχολή και πάνω, πτυχιούχους και διπλωματούχους. Το επίπεδο αναφέρεται ενδεικτικά και η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατάταξης των υποψηφίων σε ένα από τα δύο σχήματα σύμφωνα με την κρίση της κατά την ακρόαση.
 
Οι υποψήφιοι επιλέγουν στην αίτησή τους το σχήμα για το οποίο ενδιαφέρονται και στην ακρόαση εκτελούν το αντίστοιχο ρεπερτόριο. Εφόσον το κρίνει σκόπιμο, η επιτροπή μπορεί να προτείνει στους υποψηφίους την κατάταξή τους σε σχήμα διαφορετικό από αυτό της επιλογής τους. 
 
4. Κατά τις ακροάσεις, εκτός από την εκτέλεση των επιβεβλημένων έργων ή/και των έργων επιλογής τους, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε σύντομη συνέντευξη. Επίσης θα κριθεί η ικανότητά τους στην ανάγνωση μουσικής παρτιτούρας εκ πρώτης όψεως (prima vista) και η ευελιξία τους να ανταποκρίνονται άμεσα σε τυχόν μουσικές υποδείξεις της επιτροπής.
 
5. Η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από καταξιωμένους μουσικούς με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής για την επιλογή των μελών της ορχήστρας είναι οριστική και αμετάκλητη. Δεν επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Κριτικής Επιτροπής.
 
6. Η διάρκεια της εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά για κανέναν υποψήφιο. Η αλλαγή της σειράς εμφάνισης των υποψηφίων, η αλλαγή της σειράς εξέτασης των δηλωθέντων έργων και η διάρκεια ακρόασης του κάθε έργου ή αποσπάσματος εναπόκειται στη κρίση της κριτικής επιτροπής, οι αποφάσεις της οποίας είναι οριστικές.
 
7. Ρεπερτόριο:
α) οι υποψήφιοι που επιθυμούν να στελεχώσουν τη νεανική ορχήστρα εγχόρδων εξετάζονται σε ένα έργο της επιλογής τους, στην ικανότητα ανάγνωσης εκ πρώτης όψεως (prima vista) και στην ευελιξία τους να ανταποκρίνονται άμεσα σε μουσικές υποδείξεις της επιτροπής. 
 
β) οι υποψήφιοι που επιθυμούν να στελεχώσουν τη συμφωνική ορχήστρα εξετάζονται στα επιβεβλημένα ορχηστρικά αποσπάσματα ανάλογα με το όργανο επιλογής τους. Επίσης εξετάζονται στην ερμηνεία ενός έργου της επιλογής τους που να αναδεικνύει αφενός τεχνική ευχέρεια και αφετέρου ερμηνευτικές δυνατότητες - για παράδειγμα, το πρώτο μέρος κοντσέρτου, ή ένα δεξιοτεχνικό κομμάτι.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα επιβεβλημένα ορχηστρικά αποσπάσματα σε μορφή PDF στο τέλος της σελίδας.
 
8. Οι υποψήφιοι εκτός Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να φροντίσουν, με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, την έγκαιρη μετακίνησή τους στην Θεσσαλονίκη κατά την ημέρα των ακροάσεων.
 
9. Οι ακροάσεις αφορούν τόσο σε υποψήφια νέα μέλη της MOYSA όσο και στα τρέχοντα μέλη της ορχήστρας. Μέλη της MOYSA που πέρασαν επιτυχώς από διαδικασία ακρόασης μέσα στο 2018 (εσωτερικές ακροάσεις για την όπερα Διδώ και Αινείας, Ιανουάριος 2018 - ακροάσεις νέων μελών, Απρίλιος 2018) και επιθυμούν να συνεχίσουν να είναι μέλη της ορχήστρας έχουν το δικαίωμα να εξαιρεθούν από τις ακροάσεις. Υποχρεούνται ωστόσο να στείλουν την αίτησή τους συμπληρώνοντας το αντίστοιχο κουτάκι στην προτελευταία παράγραφο της αίτησης.
 
10. Υποψήφιοι για τη MOYSA που θα λάβουν μέρος στις ακροάσεις για την Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων (EUYO) το Σάββατο 24 Νοεμβρίου έχουν το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμούν, να κριθούν από την ακρόασή τους στις 24 Νοεμβρίου για την εισαγωγή τους και στις δύο ορχήστρες, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο κουτάκι στην τελευταία παράγραφο της αίτησης. Προσοχή: δεν ισχύει το αντίθετο. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την EUYO πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν μέρος στις ακροάσεις της 24ης Νοεμβρίου.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Για τη συμμετοχή στην ακρόαση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στο moysa@tch.gr μέχρι και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018. Στο “θέμα” (subject) της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) θα πρέπει να αναγράφεται επακριβώς: Αίτηση συμμετοχής στις ακροάσεις MOYSA.
 
Κατά την άφιξη των υποψηφίων στον χώρο των ακροάσεων θα πρέπει να φέρουν μαζί τους:
 
   1.    τυπωμένο αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής τους με πρωτότυπη υπογραφή (υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα για τους υποψηφίους κάτω των 18 ετών)
 
   2.    αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης
 
   3.    υπεύθυνη δήλωση με την αποδοχή όλου του περιεχομένου της προκήρυξης και την αποδοχή μαγνητοσκόπησης των ακροάσεων (υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα για τους υποψηφίους κάτω των 18 ετών)   
 
    4.   Τρία (3) αντίτυπα του έργου επιλογής που πρόκειται να ερμηνεύσουν
 
Τα παραπάνω έντυπα (αίτηση συμμετοχής και υπεύθυνη δήλωση) είναι αναρτημένα στο τέλος της σελίδας.
 
Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία κοινού. Η ψηφοφορία γίνεται μετά το πέρας των ακροάσεων, κεκλεισμένων των θυρών.
 
Η γραμματεία της Ορχήστρας θα επικοινωνήσει ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά με τους υποψηφίους, μεταξύ της 15ης και 16ης Νοεμβρίου, ώστε να τους γνωστοποιήσει την ημέρα και την ώρα ακρόασής τους.
 
Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνεται από την είσοδο των καλλιτεχνών (παραλία), τριάντα λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα ακρόασης του κάθε υποψηφίου.
 
Μετά τη διεξαγωγή των ακροάσεων, η απόφαση της Επιτροπής για την επιλογή των νέων μελών της MOYSA θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.tch.gr)
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 
1. Η επιλογή και η κάλυψη των σχετικών αξιώσεων του πιανίστα που θα συνοδεύει τον υποψήφιο στις ακροάσεις, είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
 
2.  Οι υποψήφιοι παίζουν σε δικά τους όργανα (εκτός από τα κρουστά και το πιάνο που συνοδεύει, τα οποία παρέχονται από τον ΟΜΜΘ).
 
3. Για τα ξύλινα πνευστά, οι υποψήφιοι αν θέλουν μπορούν να ζητήσουν ακρόαση και στα συμπληρωματικά όργανα: φλάουτο-πίκολο, όμποε-αγγλικό κόρνο, κλαρινέτο-κλαρινέτο μι ύφεση-μπάσο κλαρινέτο, φαγκότο-κόντρα φαγκότο. Στην περίπτωση αυτή, όμως, παρακαλούνται να φροντίσουν ώστε να μην υπερβούν τον συνολικό διαθέσιμο χρόνο για την ακρόασή τους (10 λεπτά).
 
4. Οι υποψήφιοι για τα κρουστά, όσον αφορά στην εκτέλεση των επιβεβλημένων αποσπασμάτων, διαγωνίζονται στα παρακάτω όργανα, τα οποία θα βρίσκονται στον χώρο ακροάσεων: Timpani, 1 Snare Drum. Το έργο επιλογής για τους υποψηφίους στα κρουστά θα πρέπει να είναι έργο για μελωδικά κρουστά και μπορεί να εκτελεστεί σε μαρίμπα ή ξυλόφωνο.
 
5. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας στο νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), σας ενημερώνουμε ότι προβαίνουμε σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις του Κανονισμού. Ως εκ τούτου τα στοιχεία σας, που διατηρούμε σε αρχείο μας, χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς των ακροάσεων.
Σας δηλώνουμε ότι:
α. Τα στοιχεία σας, δεν θα δοθούν σε κανένα άλλο φορέα / επιχείρηση / οργανισμό, οπουδήποτε κι αν εδρεύει ή εκπροσωπείται και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την πραγματοποίηση των ακροάσεων των υποψηφίων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας. Περαιτέρω πιθανή επεξεργασία των δεδομένων σας μετά την ολοκλήρωση των ακροάσεων θα αφορά αποκλειστικά λόγους ιστορικής καταγραφής και έρευνας από τον ΟΜΜΘ και θα είναι δυνατή μόνο με την παροχή ειδικής συγκατάθεσης εκ μέρους σας σε ειδικό ευδιάκριτο σημείο της αίτησης σας. Κανένα από τα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλης εμπορικής προώθησης.
β. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε να σας γνωστοποιηθούν τα στοιχεία που μας έχετε δώσει και να λάβετε αντίγραφό τους, με απλό έγγραφο αίτημά σας.
γ. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των στοιχείων σας, με απλή έγγραφη γνωστοποίηση σας.
δ. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό, ή διακοπή επεξεργασίας, ή διαγραφή των στοιχείων αυτών, με απλό έγγραφο αίτημά σας.
ε. Τα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
 
Αίτηση συμμετοχής στις ακροάσεις MOYSA
 
Ορχηστρικά αποσπάσματα:
Βιολί
Βιόλα
Τσέλο
Κοντραμπάσο
Φλάουτο
Όμποε
Κλαρινέτο
Φαγκότο
Κόρνο 1 (high)
Κόρνο 2 (low)
Τρομπέτα
Τρομπόνι
Μπάσο Τρομπόνι
Τούμπα
Κρουστά (Timpani & Snare Drum)
Άρπα
Επιστροφή

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ANATOLIA COLLEGE
Τρίτη, 02 Ιουλίου 2024  

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - UNIVERSITY OF DELAWARE
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024  


Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024