ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ MOYSA
Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 01 Σεπτεμβρίου 2022 έως 04 Σεπτεμβρίου 2022 | Πεμ|Παρ|Σαβ|Κυρ
Παράτση αιτήσεων έως Κυριακή 17 Ιουλίου

Προκήρυξη Ακροάσεων
Για Νέους Μουσικούς Ορχήστρας
                                                                                                                
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΜΜΘ
MEGARO YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA
"MOYSA"
Πληροφορίες-Αιτήσεις: daslanoglou@tch.gr
Δήμητρα Ασλάνογλου
Επιμέλεια-Συντονισμός Summer School και Ακροάσεων της MOYSA-ΟΜΜΘ 
Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων MOYSA προσκαλούν νέους μουσικούς ορχήστρας, ηλικίας 10 έως 28 ετών να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις σχετικές ακροάσεις για την επιλογή νέων μελών της Ορχήστρας.

Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 1, την Παρασκευή 2, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022 στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε ώρες που θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν μετά το πέρας των αιτήσεων.

Κύριος σκοπός της Ορχήστρας είναι να φέρει σε επαφή τους πιο ταλαντούχους μουσικούς της Θεσσαλονίκης, των περιφερειακών δήμων αλλά και πιο απομακρυσμένων περιοχών κυρίως της Βόρειας Ελλάδας,  προκειμένου να συμπράξουν υπό τη διεύθυνση επιφανών διευθυντών ορχήστρας, να εκπαιδευτούν από σημαντικούς δασκάλους και να συμμετέχουν σε παράλληλες σχετικές δραστηριότητες εντός και εκτός ΜΜΘ.
 
Ανάμεσα στους σκοπούς της MOYSA συμπεριλαμβάνεται επίσης και η πρόθεση να υποστηριχθεί, αφενός, η εξέλιξη των μελών της μουσικά και πολιτισμικά και αφετέρου η μετέπειτα καλλιτεχνική τους πορείας, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και μέσω της παροχής πολύτιμων εμπειριών από χρήσιμες γνωριμίες με δασκάλους, μαέστρους και διεθνείς συνομήλικους μουσικούς.
 
Σε αυτό το πλαίσιο, για πρώτη χρονιά φέτος, όλοι οι συμμετέχοντες στις ακροάσεις θα έχουν δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής στο θερινό σχολείο - Summer School της MOYSA, που θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης από την Τρίτη 28 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022.
 
Με βάση τα παραπάνω ο ΟΜΜΘ προκηρύσσει τον προαναφερόμενο διαγωνισμό:
 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
1. Δικαίωμα   συμμετοχής  έχουν  μουσικοί ηλικίας 10 – 28 ετών, που  παίζουν  ένα  όργανο  συμφωνικής  ορχήστρας.
 
2. Η ακρόαση θα αφορά όλα τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας. Οι ακροάσεις στοχεύουν στη στελέχωση δύο ξεχωριστών σχημάτων τα οποία θα λειτουργούν αυτόνομα, αλλά και θα συμπράττουν, είτε ως σύνολα είτε με την κατά περίπτωση αμφίδρομη μετακίνηση μελών. Τα δύο σχήματα θα είναι:
α) μία νεανική ορχήστρα εγχόρδων, για υποψηφίους με επίπεδο μέχρι Γ’ μέση σχολή και
β) η συμφωνική ορχήστρα, για υποψηφίους με επίπεδο από Α’ ανωτέρα σχολή και πάνω, πτυχιούχους και διπλωματούχους. Το επίπεδο αναφέρεται ενδεικτικά και η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατάταξης των υποψηφίων σε ένα από τα δύο σχήματα σύμφωνα με την κρίση της κατά την ακρόαση.
 
Για τους υποψήφιους για τη νεανική ορχήστρα, βασικό κριτήριο για την επιτροπή θα αποτελέσει η απόδοση τους στο έργο επιλογής και η ικανότητα του στην ανάγνωση μουσικής παρτιτούρας εκ πρώτης όψεως (prima vista).
Για τους υποψήφιους για τη συμφωνική ορχήστρα, βασικό κριτήριο για την επιτροπή θα αποτελέσει η απόδοση τους στο επιβεβλημένο ορχηστρικό ρεπερτόριο (tch.gr) και στο έργο επιλογής.
Εφόσον η επιτροπή το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να προτείνει στους υποψηφίους την κατάταξή τους σε σχήμα διαφορετικό από αυτό της επιλογής τους. 
 
3. Κατά τις ακροάσεις και κατά την μικρή συνέντευξη που θα τις ακολουθεί, εκτός από την άρτια εκτέλεση των επιβεβλημένων έργων και των έργων επιλογής τους, οι υποψήφιοι θα ερωτηθούν για τη σχέση τους με τη μουσική και για τη διάθεσή τους να εξελιχθούν καλλιτεχνικά αλλά και προσωπικά, συμμετέχοντας σε ένα μουσικό σχήμα με τα χαρακτηριστικά της MOYSA.
 
4. Η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από καταξιωμένους μουσικούς. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής για την επιλογή των μελών της ορχήστρας είναι οριστική και αμετάκλητη.  Δεν επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Κριτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής είναι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΟΜΜΘ.
 
5. Η διάρκεια της εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά για κανέναν υποψήφιο. Η αλλαγή της σειράς εμφάνισης, η αλλαγή της σειράς εξέτασης των δηλωθέντων έργων, το τμήμα των έργων που θα ζητηθεί κ.λπ. εναπόκειται στη κρίση της Κριτικής Επιτροπής, οι αποφάσεις της οποίας είναι οριστικές.
 
6. Ρεπερτόριο: οι υποψήφιοι ερμηνεύουν το επιβεβλημένο μουσικό υλικό που είναι αναρτημένο στο τέλος της σελίδας. Επίσης, οι υποψήφιοι θα ερμηνεύσουν ένα έργο επιλογής τους που να αναδεικνύει αφενός τεχνική ευχέρεια και αφετέρου ερμηνευτικές δυνατότητες - για παράδειγμα, το πρώτο μέρος κοντσέρτου, ή ένα δεξιοτεχνικό κομμάτι. Τέλος, είναι πιθανό η επιτροπή να ζητήσει από τους υποψηφίους να αυτοσχεδιάσουν, ή να εκτελέσουν ένα μικρό μουσικό απόσπασμα που θα τους δοθεί επί τόπου, prima vista. Σε κάθε περίπτωση, μετά την μουσική ακρόαση θα ακολουθεί σύντομη συζήτηση. Η διάρκεια εξέτασης του κάθε υποψηφίου θα είναι κατά το μέγιστο 10 λεπτά και η επιτροπή μπορεί να ζητήσει να ακούσει οποιοδήποτε τμήμα  των προτεινόμενων από τον υποψήφιο έργων.
 
7. Οι υποψήφιοι εκτός Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να φροντίσουν, με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, την μετακίνησή τους στην Θεσσαλονίκη κατά την ημέρα των ακροάσεων.
 
8. Δίνεται η δυνατότητα για μαγνητοσκοπημένη ακρόαση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώσουν στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης συμμετοχής. Τα βίντεο θα αποσταλούν στο e-mail της γραμματείας daslanoglou@tch.gr μέχρι και την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12.00.
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Για τη συμμετοχή στην ακρόαση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στο daslanoglou@tch.gr  μέχρι και την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος τους για δωρεάν συμμετοχή στο Summer School της MOYSA θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στις ακροάσεις μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 και ώρα 12.00.
 
Κατά την άφιξη των υποψηφίων στον χώρο των ακροάσεων θα πρέπει να φέρουν μαζί τους:
1. την αίτηση συμμετοχής πρωτότυπα υπογεγραμμένη,
2. αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης,  
3. υπεύθυνη δήλωση με την αποδοχή όλου του περιεχομένου της προκήρυξης και την αποδοχή μαγνητοσκόπησης των ακροάσεων εφόσον πραγματοποιηθεί
4. 3 αντίτυπα των έργων επιλογής, που πρόκειται να ερμηνεύσουν.

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.
Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτω των 18 ετών, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογραφεί από τον/τους γονείς ή κηδεμόνα/κηδεμόνες του.

- Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία κοινού. Η ψηφοφορία γίνεται μετά το πέρας των ακροάσεων, κεκλεισμένων των θυρών.
- Η γραμματεία της Ορχήστρας θα επικοινωνήσει ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά με τους υποψηφίους, μεταξύ της 30ης και 31ης Αυγούστου, ώστε να τους γνωστοποιήσει την ημέρα και την ώρα ακρόασής τους. Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνεται τριάντα λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα ακρόασης του κάθε υποψηφίου. 
- Μετά τη διεξαγωγή των ακροάσεων, η απόφαση της Επιτροπής για την επιλογή των τακτικών και επικουρικών μελών της MOYSA θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.tch.gr)
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 
1. Οι ακροάσεις αφορούν σε όλα τα μέλη της MOYSA, τόσο σε παλαιότερα μέλη όσο και σε νέα υποψήφια μέλη. Όλα τα τρέχοντα μέλη της MOYSA που επιθυμούν να συνεχίσουν να είναι ενεργά μέλη οφείλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία των ακροάσεων.

2. Η επιλογή και η κάλυψη των σχετικών αξιώσεων του πιανίστα που θα συνοδεύει τον υποψήφιο στις ακροάσεις, είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
 
3.  Οι υποψήφιοι παίζουν σε δικά τους όργανα (εκτός από το πιάνο που συνοδεύει και κάποια κρουστά που παρέχονται από τον ΟΜΜΘ, μετά από έγκαιρη συνεννόηση με τους σχετικούς υποψηφίους).
 
4. Για τα ξύλινα πνευστά, οι υποψήφιοι αν θέλουν μπορούν να ζητήσουν ακρόαση και στα συμπληρωματικά όργανα: φλάουτο-πίκολο, όμποε-αγγλικό κόρνο, κλαρινέτο-κλαρινέτο μι ύφεση, φαγκότο-κόντρα φαγκότο. Στην περίπτωση αυτή, όμως, παρακαλούνται να φροντίσουν ώστε να μην υπερβούν τον συνολικό διαθέσιμο χρόνο για την ακρόασή τους (10 λεπτά).
 
5. Οι υποψήφιοι για τα κρουστά, όσον αφορά στην εκτέλεση των επιβεβλημένων αποσπασμάτων, διαγωνίζονται στα παρακάτω όργανα, τα οποία θα βρίσκονται στον χώρο ακροάσεων:  Σετ 4 τυμπάνων1 Snare Drum1 ΞυλόφωνοΤο έργο επιλογής για τους υποψηφίους στα κρουστά, θα πρέπει να εκτελεστεί σε ξυλόφωνο ή μαρίμπα.
 
 
Το απαραίτητο μουσικό υλικό για τις ακροάσεις είναι το παρακάτω:
 1. Βιολί
 2. Βιόλα
 3. Βιολοντσέλο
 4. Κοντραμπάσο
 5. Φλάουτο
 6. Όμποε
 7. Κλαρινέτο
 8. Φαγκότο
 9. Κόρνο
 10. Τρομπέτα
 11. Τρομπόνι
 12. Τούμπα
 13. Κρουστά
 14. Άρπα
Επιστροφή

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024