Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιατρικές & συναφείς υπηρεσίες στις παραστάσεις

20/3/2024

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, για τις ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στα κτίρια Μ1 και Μ2.
Η αναλυτική περιγραφή αντικειμένου σύμβασης, τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και όλες οι λεπτομέρειες για την υποβολή προσφορών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης www.tch.gr
 
O Διευθυντής Marketing
Πρόδρομος Μοναστηρίδης

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Επιστροφή