Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για άδειες χρήσης λογισμικού

19/6/2024

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 55 αδειών χρήσης λογισμικού MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD διάρκειας δύο (2)
ετών.

Ο Τεχνικός Διευθυντής
Απόστολος Ανδριάς

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Επιστροφή